สำหรับโรงเรียน

* สามารถใช้ข้อมูลที่ลงทะเบียนปี 2563 ในการเข้าระบบได้