ติดต่อเรา

ศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณนิฮาฟีซี บินแวดอเลาะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

โทรศัพท์ โทร. 0 73-313928-50 ต่อ 1255

E-Mail : posn.psupattani@gmail.com

www.posn.sat.psu.ac.th

trivoo